Frysja 33 er et særegent selskapslokale ved Stillatorget i Oslo. Lokalene egner seg godt til arrangementer som firmafest, bursdagsfeiring, bryllup, konfirmasjon eller andre samlinger.

Mer informasjon om utleie og lokaler finner du her.

 

Historie
Det gamle murbygget ved Brekkefossen på Frysja har tjent mange behov opp gjennom årene. Opprinnelig er huset en gammel kraftstasjon fra 1850, som kunne produsere 250 kW til bruk på Brekkefossen Sagbruk og de tilknyttede arbeiderboligene. Sagbruket var i drift frem til 1962.

Etter nedleggelsen av sagbruket ble bygget leid ut som lager for et limfirma. I februar 1968 ble det fremmet et ønske om å få leie kraftstasjonen til kunstformål, og den 16. mai 1969 tok keramikere over. I 1974 ble huset leid ut til ungdomsklubben Frysja 33, som fikk en leieavtale med Oslo Kommune på 100 år. I 1992 ble Stiftelsen Aktivitetshuset 33 Frysja opprettet.

Les mer om Grefsen, Kjelsås og Nydalens historie på Historielaget sine nettsider.